Aktivnosti Zaklade obuhvaćaju ove programe:

  1. Znanje je program individualnog stipendiranja i sponzoriranja stručnog i znanstvenog usavršavanja liječnika obiteljske medicine na poslijediplomskom specijalističkom i doktorskom studiju, aktivno sudjelovanje na kongresima i drugim stručnim skupovima namjenjenim liječnicima obiteljske medicine, kao i stručnu praksu u obiteljskoj medicini u drugim zemljama. Upravni odbor Zaklade donosi godišnji program individualnog stipendiranja i sponzoriranja na temelju Pravilnika o dodjeli sredstva.
  2. Program Istraživanje je projekt poticanja znanstveno-istraživačkog rada u obiteljskoj medicini, namjenjen pojedincima ili istraživačkim timovima, sukladno godišnjem Programu rada kojeg donosi Upravni odbor Zaklade i/ili na inicijativu pojedinih članova, podupiratelja Zaklade.
  3. Unapređenja stručnog rada u obiteljskoj medicini je program poticanja uvođenja novih sadržaja i/ili metoda rada te aktivnosti usmjerenih na stručnu i društvenu promociju obiteljske medicine, sukladno godišnjem Programu rada kojeg donosi Upravni odbor Zaklade i/ili na inicijativu pojedinih članova, podupiratelja Zaklade.
  4. Kontinuirani profesionalni razvoj je program za poticanje trajnog usavršavanja putem organiziranja stručnih okupljanja i/ili stvaranjem mreže peer-grupa, odnosno grupa za unapređenja kvalitete rada, sukladno godišnjem Programu rada kojeg donosi Upravni odbor Zaklade i/ili na inicijativu pojedinih članova, podupiratelja Zaklade.
  5. Publiciranje je program poticanja i financiranja publiciranja stručne literature iz područja obiteljske medicine, važne za svakodnevni rad liječnika opće medicine u obliku knjiga, priručnika i ostalih publikacija u klasičnom i elektronskom obliku,  sukladno godišnjem Programu rada kojeg donosi Upravni odbor Zaklade ili na inicijativu pojedinih članova, podupiratelja Zaklade.

Upravni odbor Zaklade donosi godišnji Program rada Zaklade. Odluka o sadržaju i opsegu programa koji će se izvoditi ovisit će o raspoloživosti financijskih sredstava za tekuću godinu.

Aktivnosti Zaklade su namijenjena liječnicima obiteljske medicine, pojedincu ili grupi liječnika, sa specijalizacijom ili bez specijalizacije, koji su zaposleni u obiteljskoj medicini u Republici Hrvatskoj i koji su spremni provesti radni vijek u obiteljskoj medicini.