Zakladi mogu pristupiti kao članovi i podupiratelji pravne i fizičke osobe koje prihvati Upravni odbor Zaklade i koje potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene aktom o osnivanju, Statutom i drugim aktima Zaklade. Članovi podupiratelji se obvezuju da će godišnje doprinositi i do 01. ožujka tekuće godine u korist Zaklade uplatiti:

  • pravne osobe kunsku protuvrijednost od najmanje 500,00 EUR.
  • fizičke osobe kunsku protuvrijednost od najmanje 50,00 EUR.

Članovi i podupiratelji mogu doprinositi dobrobiti Zaklade i na druge načine, npr. dobrovoljnim radom na realizaciji projekata Zaklade, ustupanjem prostora za rad, donacijom potrebne opreme, pružanjem usluga tiskanja literature i ostalih materijala, održavanjem web stranica, kao i usluge djelatnosti kojima se ostvaruje svrha Zaklade.

Zaklada može primati i druge donacije, odnosno koristi veće vrijednosti, a zavisno od vrijednosti donacije, Upravni odbor Zaklade može takvom donatoru dodijeliti svojstvo počasnog člana podupiratelja.

Pristupnicu za članove i podupiratelje možete preuzeti na donjem linku. Molimo vas da pristupnicu ispišete, popunite i pošaljete na adresu Zaklade: Črešnjevec 32, 10000 Zagreb.

Pristupnica za članove i podupiratelje (325 kb)

ON-LINE PRISTUPNICA