ČLANOVI I PODUPIRATELJI

Specijalistička ordinacija obiteljske medicine „Dr. Željko Bakar“
Vladimir Biga
Specijalistička ordinacija obiteljske medicine „Dr. Danijela Daus-Šebeđak“
Specijalistička ordinacija obiteljske medicine „Dr. Hida Javorić“
Specijalistička ordinacija obiteljske medicine „Dr. Mario Malnar“
Specijalistička ordinacija obiteljske medicine „Dr. Dubravka Margaretić“
Specijalistička ordinacija obiteljske medicine „Dr. Daria Nelken-Bestvina“
Specijalistička ordinacija obiteljske medicine „Dr. Palma Vujnović“DONATORI NOVČANIH SREDSTAVA

Dom zdravlja Krapinsko-Zagorske županije
Specijalistička ordinacija obiteljske medicine „Dr. Kata Bekina“
Specijalistička ordinacija obiteljske medicine „Dr. Vesna Dejanović“
Specijalistička ordinacija obiteljske medicine „Dr. Slobodanka Grgurić“
Specijalistička ordinacija obiteljske medicine „Dr. Goran Kotur“
Dr. Renata Pavlov, specijalista obiteljske medicine
Specijalistička ordinacija obiteljske medicine „Dr. Mirica Rapić“
Specijalistička ordinacija obiteljske medicine „Prim. dr. Rajka Šimunović“DONATORI MATERIJALNIH I INTELEKTUALNIH DOBARA

Dr. Karmela Bonassin specijalista obiteljske medicine
BServisi marketinška agencija
Dr. Vlatka Hajdinjak Trstenjak, specijalista obiteljske medicine
KoHOM, Kordinacija Hrvatske obiteljske medicine
Dr. Renata Pavlov, specijalista obiteljske medicine
Škola narodnog zdravlja „A. Štampar“VOLONTERI

Ivana Babić
Zdenka Barišić Marčac
Ines Balint
Zvonimir Bendeniković
Miro Benčić
Željka Bifflin Heski
Karmela Bonassin
Marko Brkić
Josip Buljan
Natalija Cakić
Tatjana Cikač
Ivica Cvetković
Mario Čurlin
Snježan Čvrljak
Danijela Daus Šebeđak
Teo Depolo
Anica Džono Boban
Anja Gaćina
Vlatka Hajdinjak- Trstenjak
Radenko Ilić
Lucija Jakelić
Hida Javorić
Monika Jeđud
Orsat John
Irena Jukić Vojnić
Spomenka Junačko
Ivica Keglević
Ana Keglević
Marija Klarić
Diana Konstanjšek
Vikica Krolo
Karmen Krpan Krizmanić
Zrinka Livaković
Zoran Maravić
Matea Marelja
Senka Martinović Galijašević
Martina Menegoni
Darja Nelkien-Bestvina
Vesna Oršulić
Slobodanka Ostojić
Gordana Pavleković
Renata Pavlov
Kristina Poljski
Gordana Prljević
Mirica Rapić
Jasna Rupić Čvrljak
Ivica Rupić
Ana Sanković
Ivana Sivrić
Lucija Sivrić
Ljiljana Smolković
Damir Sviben
Dobrisla Šimić
Rajka Šimunović
Sanja Škrnički Kršek
Hrvoje Tiljak
Nikolina Tolj
Vlatka Topolovec Nižetić
Jasna Tušek Lončarić
Branka Vincetić
Slavica Vrtarić