Osnovna imovina Zaklade u trenutku njezinog osnivanja sastoji se od osnovne imovine u iznosu od 20.000,00 kn (slovima: dvadesettisuća kuna) koji je položen na poslovni račun Zaklade kod Zagrebačke banke. Osnovnu imovinu Zaklade iz stavka 1. ovog članka osigurao je uplatom u novcu jedini Zakladnik, prof.dr.sc. Mladenka Vrcić-Keglević, iz Zagreba, Črešnjevec 32. Za potrebe rada Zaklade, Zakladnik je uplatio u korist Zaklade iznos od 10.000,00 kn, te će nastaviti uplaćivati isti iznos u narednim godinama.

Osim navedene imovine, sredstva Zaklade prikupljaju se od članova podupiratelja, dobrovoljnim prilozima domaćih i stranih pravnih i fizičkih osoba, djelatnostima Zaklade, te gospodarskim iskorištavanjem imovine sukladno članku 16. Zakona o zakladama i fundacijama.

Sredstva Zaklade koristit će se prema odluci Upravnog odbora Zaklade, sukladno odredbama Programa rada Zaklade za tekuću godinu i Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade.