Misija
Misija Zaklade za razvoj obiteljske medicine je potpora razvoju kompetentnih liječnika opće/obiteljske medicine koji će svojim znanjem i umijećem unaprijediti zdravlje naroda u Republici Hrvatskoj, osigurati visokokvalitetnu obiteljsku zdravstvenu zaštitu i zaštitu u zajednici te provoditi znanstvena istraživanja koja će unaprijediti njihovu svakodnevnu praksu.

Svjesni da pitanje narodnog zdravlja nije monopol zdravstvene službe, jedan od načina ostvarenja misije Zaklade je i ulaganje u, narodu nabližeg, liječnika obiteljske medicine.  Liječnik obiteljske medicina je po svojoj definiciji onaj zdravstveni profesionalac koji se brine o zdravlju svih ljudi neovisno o spolu, dobi, vjerskoj, etničkoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti. On poznaje svoje pacijente, njihove navike i stavove stoga jer je njihov dugogodišnji liječnik i stoga što najčešće radi tamo gdje oni žive.

Vizija
Vizija Zaklade temelji se na ulaganju u znanja, vještine i osposobljenost liječnika obiteljske medicine, a posebno u njihovu etičnost i ljudskost u radu s pojedincen, obitelji i zajednicom.

Strategija Zaklade
Strategija Zaklade temelji se na trajnom pružanju potpore i promociji sljedećih programa:

  • stipendiranje stručnog i znanstvenog usavršavanja liječnika obiteljske medicine (poslijediplomski stručni i doktorski studij, aktivno sudjelovanje na kongresima i drugim stručnim skupovima, stručna praksa i razmjena iskustava s kolegama iz drugih zemalja i slično)
  • poticanja znanstvenog i stručnog rada u obiteljskoj medicini te promocija struke (znanstveni projekti i projekti trajnog usavršavanja, te aktivnosti usmjerene na društvenu i stručnu promociju obiteljske medicine)
  • publiciranja stručne literature