Dobro došli na stranice ZAKLADE ZA RAZVOJ OBITELJSKE MEDICINE.

Posebnu dobrodošlicu i pozdrav upućujem kolegama liječnicima obiteljske medicine, „mojim“ specijalizantima i mentorima, ali i svima onima koji će to tek postati.
Zaklada je namijenjena Vama kolege koji radite ili ćete raditi u obiteljskoj medicini (sa specijalizacijom ili bez specijalizacije).

Ako se pitate zašto je Zaklada osnovana onda je razlog prvenstveno humanitaran, a cilj je napredak struke obiteljske medicine. Svrha Zaklade je pružanja novčane potpore za stručno i znanstveno usavršavanje liječnika obiteljske medicine, poticanja znanstvenog i stručnog rada u obiteljskoj medicini, promocije obiteljske medicine kao stručne i znanstvene discipline, te publiciranja stručne literature. Ulaganje u razvoj struke i liječnika obiteljske medicine je jedan od načina ostvarenja misije Zaklade i unapređenja zdravlja ljudi.

Kada ste već na stranici, pogledajte i ostale sadržaje. Još se uvijek nalazimo u fazi izgradnje i popunjavanja stranica. Možda ćete već sada naći nešto što će Vam biti korisno i zanimljivo.

Pridružite nam se!
Postanite podupiratelj i aktivni član Zaklade!
Javljajte se i predlažite nove sadržaje (za sada na e-mail adresu)!

Hvala Vam na znatiželji i iskazanom interesu jer je i to ponekad dovoljno!

Mladenka Vrcić Keglević
Osnivač Zaklade i zakladnik

ZAKLADA ZA RAZVOJ OBITELJSKE MEDICINE osnovana je 14 siječnja 2013. godine Rješenjem Ministarstvo uprave (Klasa: UP/I-230-01/12-01/52; Ur.br. 515-03-02-01/4-13-5). Temeljem odredbe članka 2. stavka 6. Zakona o zakladama i fundacijama Ministarstvo uprave odobrilo je osnivanje i odredilo upis Zaklade u Zakladni upisnik, Zakladna knjiga broj I, registarski broj zakladnog uloška 189.

Zaklada je samostalna i neprofitna organicija, a osnovana je sa svrhom trajnog pružanja novčane potpore za stručno i znanstveno usavršavanje liječnika obiteljske medicine, poticanje znanstvenog i stručnog rada u obiteljskoj medicini, promociju obiteljske medicine kao stručne i znanstvene discipline, te publiciranje stručne literature.

Zaklada je namijenjena liječnicima obiteljske medicine (sa specijalizacijom i bez specijalizacije, pojedincu ili aktivnostima grupe liječnika) koji su zaposleni u obiteljskoj medicini u Republici Hrvatskoj.

Osnivač Zaklade je prof. dr. sc. Mladenka Vrcić-Keglević, Črešnjevec 32, 10 000 Zagreb, i to aktom o osnivanju, Odlukom o osnivanju Zaklade dana 7. studenoga 2012. godine. Osnovnu imovinu i sredstva potrebna za funkcioniranje Zaklade osigurao je uplatom u novcu jedini Zakladnik, prof.dr.sc. Mladenka Vrcić-Keglević. Osim navedene imovine sredstva Zaklade prikupljaju se od članova podupiratelja, dobrovoljnim prilozima domaćih i stranih pravnih i fizičkih osoba, djelatnostima Zaklade, te gospodarskim iskorištavanjem imovine sukladno članku 16. Zakona o zakladama i fundacijama.

Rad Zaklade, programi rada i financiranje, u potpunosti su dostupni javnosti, a objavljuju se na web stranicama Zaklade.

OIB 13176360961
IBAN HR3023600001102354875