Sukladno Statutu, tijela Zaklade su Upravni odbor i Upravitelj Zaklade. Upravni odbor Zaklade donosi odluke ključne za rad Zaklade, kao što je godišnji program rada Zaklade, pravilnik o mjerilima i postupku za dodjelu potpora za realizaciju planiranih programa Zaklade, te izbor pomoćnih tijela Zaklade. Brine se o promociji Zaklade, evaluaciji i izvještavanju o učinjenim aktivnostima, te podnosi izvješća o radu Ministarstvu uprave i Ministarstvu financija.

Predsjednik Upravnog odbora Zaklade je ujedno i Upravitelj Zaklade. Osnovna zadaća upravitelj je zastupanje Zaklade kao samostalne, neprofitne organizacije. Osim toga, on provodi odluke Upravnog odbora, vodi poslove Zaklade sukladno odlukama Upravnog odbora, podnosi izvješća Upravnom odboru o stanju poslova i financijskom stanju Zaklade i priprema sve odluke koje donosi Upravni odbor. Sukladno članku 14. stavku 3 Statuta, iz redova Upravnog odbora Zaklade, bira se tajnik Zaklade. Tajnik Zaklade osigurava stručnu i administrativnu pomoć potrebnu za djelovanje Zaklade.

Odlukom Ministarstva uprave (Klasa: UP/1-230-01/13/01/17, Ur. Broj: 515-03-02-01/4-13-2) od 30. travnja 2013. godine imenovani su ovi članovi Upravnog odbora:

  1. Prof. dr. sc. Mladenka Vrcić Keglević, specijalist obiteljske medicine u miru, Zagreb, Črešnjevec 32
  2. Prof. dr. sc. Gordana Pavleković, specijalist obiteljske medicine, Škola narodnog zdravlja „A. Štampar“, Katedra za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite, Zagreb
  3. Prof. dr. sc. Slobodanka Ostojić Kolonić, specijalist interne medicine, Klinička bolnica Merkur, Zagreb
  4. Mr.sc. Josip Buljan, specijalist obiteljske medicine, Ordinacija obiteljske medicine Velika Kopanica, Slavonski Brod
  5. Mr.sc. Gordana Prljević, specijalist obiteljske medicine, Ordinacija obiteljske medicine, Krapinske Toplice
  6. Zoran Maravić, specijalist obiteljske medicine, Ordinacija Breznički HUM, Varaždin
  7. Karmela Bonasin, specijalist obiteljske medicine, DZ Žminj, Ordinacija obiteljske medicine, Žminj

Istom odlukom Ministarstva uprave, prof. dr. sc. Mladenka Vrcić Keglević je imenovana Upraviteljicom Zaklade.