RADOVI - 2017. - OBJAVLJENI U ČASOPISIMA

Petriček G, Buljan J, Prljević G, Vrcić-Keglević M. Perceived needs for attaining a 'new normality' after surviving myocardial infarction: A qualitative study of patients' experience. Eur J Gen Pract. 2017;23(1):35-42. doi: 10.1080/13814788.2016.1274726.

RADOVI - 2017. - OBJAVLJENI U KONGRESNIM ZBORNICIMA

Vrcić Keglević M. Je su li pojedinci krivi za svoju debljinu ili ulogu imaju i društvene nejednakosti? Are the individual to blame for obesity or social inequalities have some role? Zbornik radova XXIV kongresa obiteljske medicine, Dubrovnik 2017. Hrvstska udružba obiteljske medicine, Dubrovnik; 2017:6-13.

Pavlov R, Topličanec I, Vrcić Keglević M. Analiza trendova potrošnje i troškova inzulina te usporedba s nacionalnim smjernicama. Trends in utilisation and costs of insulin therapy in comparison to Croatia recomendation for diabetes therapy. Zbornik radova XXIV kongresa obiteljske medicine, Dubrovnik 2017. Hrvstska udružba obiteljske medicine, Dubrovnik; 2017:175-176.

Rapić M, Beljan M, Mačešić B. Pretilost i sleep apnea – prikaz slučaja. Obesity and sleep apnea – case report. Zbornik radova XXIV kongresa obiteljske medicine, Dubrovnik 2017. Hrvatska udružba obiteljske medicine, Dubrovnik; 2017:161-169.


RADOVI - 2016. - OBJAVLJENI U ČASOPISIMA

Pavlov R, Topličan I, Vrcić Keglević M.Ten-Year Trends in the Morbidity of Diabetes Mellitus and Antidiabetic Drug Utilization in Croatia: A Study Based on Routinely Collected Data. Int J Family Med. 2016: 9837496. doi:  10.1155/2016/9837496

Menegoni M, Lamot L, Dečman D, Prljević G, Vrcić Keglević M. Pobol od muskuloskeletnih bolesti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u RH i potrošnje lijekova s učinkom na muskuloskeletni sustav: longitudinalna studija temeljena na rutinski prikupljenim podatcima. Morbidity trends of musculosceletal diseases and antireumatic drug utilization: longitudinal study based on routinely collected data. Medicina familiaris Croatica  2016;24(1):19-29.

Vrcić Keglević M, Nelken-Bestvina Darja, Vojvodić Ž. Petnaest najčešćih bezreceptnih lijekova koje uzimaju bolesnici: longitudinalna studija utemeljena na rutinski prikupljenim podacima. Fifteen most utilized over-the-counter drugs in Croatia: longitudinal study based on routinely collected data. Medicina familiaris Croatica 2016; 24(1):30-41.RADOVI - 2016. - OBJAVLJENI U KONGRESNIM ZBORNICIMA

Vrcić Keglević M. Uloga socijalnih determinanti u pojavi kardivaskularnih rizičnih faktora: uzrok svih uzroka? A role of social determinants in the development of cardiovascular risk factors?. Zbornik radova XXIII kongresa obiteljske medicine, Osijek 2016. Hrvstska udružba obiteljske medicine, Osijek; 2016:21-33.

Rapić M, Rapić Mrgan M. Kaposi sarkom - prikaz slučaja. Zbornik radova XXIII kongresa obiteljske medicine, Osijek 2016. Hrvstska udružba obiteljske medicine, Osijek; 2016:161-169.


RADOVI - 2015. - OBJAVLJENI U ČASOPISIMA

Vrcić Keglević M, Katić M, Lazić Đ, Tiljak H, Pavlov R, Hajdinjak Trstenjak V. Razvoj sposobnosti istraživanja tijekom specijalizacije iz obiteljske medicine. (Development of research capacities during specialty training in family medicine: Croatian experience - abstract in English). Medicina Familiaris Croatica 2015; 23(1):5-10. Link za preuzimanje
 
Vrcić Keglević M, Tiljak H Projekt specijalizacija iz obiteljske medicine - što je učinjeno? (Project of specialization in family medicine - what has been done? - abstract in English). Medicina Familiaris Croatica 2015; 23(1):20-39. Link za preuzimanje

Vrcić Keglević M, Tiljak H. Mentori - važna karika u izvođenju programa specijalizacije iz obiteljske medicine. (Mentors - important link in the execution of the program of specialization in family medicine - abstract in English). Medicina Familiaris Croatica 2015; 23(1):40-50. Link za preuzimanje

Vrcić Keglević M, Tiljak H. Projekt specijalizacije iz obiteljske medicine: poslijediplomski specijalistički studij. (Family medicine specialization project: postgraduate course insights - abstract in English). Medicina Familiaris Croatica 2015; 23(2):54-60. Link za preuzimanje

Javorić H, Vrcić Keglević M Postoje li razlike u broju kućnih posjeta u ruralnim i urbanim regijama RH? 1995.-2014. (Are there differences in the trends of home visits between rural and urban regions in Croatia? 1995-2014 - abstract in English). Medicina Familiaris Croatica 2015; 23(2):14-20. Link za preuzimanje

Tabak V, Vrcić Keglević M. Uloga rehabilitacije (motivacije) na oporavak pacijenta kod hipoksičnog oštećenja mozga nakon epileptičkog napadaja - prikaz pacijenta. (The role of rehabilitation (motivation) in patient’s recovery after hypoxic cerebral damage caused by epileptic seizure - case report - abstract in English). Medicina Familiaris Croatica 2015; 23(2):67-71. Link za preuzimanje

Vrcić Keglević M, Daus-Šebeđak D. Razlike u organizaciji i funkcioniranju obiteljske medicine u Brodsko-posavskoj županiji u odnosu na Republiku Hrvatsku. (Differences in the organizational structure and functioning of family practice in Brodsko-posavska county and republic of Croatia - abstract in English). Medicina Familiaris Croatica 2015; 23(2):30-38. Link za preuzimanje


RADOVI - 2015. - OBJAVLJENI U KONGRESNIM ZBORNICIMA

Vrcić Keglević M. Puno lijekova (polifarmacija) i/ili previše je lijekova (overtreatment)? (Polypharmacy and/or overtreatment? - abstract in English). Zbornik radova XXII kongresa obiteljske medicine, Varaždin 2015. Hrvatska udružba obiteljske medicine, Varaždin; 2015:47-57. Link za preuzimanje

Rapić M, Maćešić B, Vrcić Keglević M. Kretanje hipertenzije registrirane u obiteljskoj medicini i potrošnja antihipertenziva: longitudinalni trendovi, 2004-2013. (Hypertension registered in Croatian family practice and utilisation of antihypertensive drugs: A longitudinal study 2004-2013 - abstract in English). Zbornik radova XXII kongresa obiteljske medicine, Varaždin 2015. Hrvatska udružba obiteljske medicine, Varaždin; 2015:94-111. Link za preuzimanje

Benčić M, Vrcić Keglević M. Bullyng (vršnjačko nasilje) u osnovnoj školi - prikaz slučaja. (Bulling in primary-school: case report - abstract in English). Zbornik radova XXII kongresa obiteljske medicine, Varaždin 2015. Hrvatska udružba obiteljske medicine, Varaždin; 2015:232-240. Link za preuzimanje


RADOVI - 2015. - SAŽETCI OBJAVLJENI U KONGRESNIM ZBORNICIMA

Sažetci - AGPFMSEE-Ljubljana

WONCA 2015 - sazetci

WONCA Rural Dubrovnik_sazetci


RADOVI - 2014. - OBJAVLJENI U ČASOPISIMA

Vrcić Keglević M. Evaluation of the Croatian Primary Care (editorial). Collegium Antropologicum 2014;38(Suppl 2):1.

Vrcić Keglević M, Kovačić L, Pavleković G. Assessing Primary Care in Croatia: Could it be Moved Forward? Collegium Antropologicum 2014;38 (Suppl 2):3-10.

Vrcić Keglević M, Balint I, Cvetković I, Gaćina A. Organizational Structure of the Croatian Family Practice: A Longitudinal Study Based on Routinely Collected Data. Collegium Antropologicum 2014;38(Suppl 2):11-18.

Smolković Lj, Kujundžić - Tiljak, M, Tiljak H. Trends in General Practitioners/Family Doctors Workload in Croatia in Period 1995–2012. Collegium Antropologicum 2014;38(Suppl 2):19-24.

Depolo T, Džono-Boban A, John O, Ćurlin M. Morbidity Trends Registered in Croatian Family Practice in the Period 1995–2012. Collegium Antropologicum 2014;38(Suppl 2):25-30.

Buljubašić M, Vrcić Keglević M. Morbidity Trends of Elderly People Registered in Croatian Family Practice: A Longitudinal Study Based on Routinely Collected Data. Collegium Antropologicum 2014;38(Suppl 2):31-36.

Rapić M, Cikač T, Barišić – Marčac, Štimac D. Nine-year Trends in the Morbidity of Mental Disorders and Psychotropic Drug Utilization in Croatia: Over-diagnosis and Over-utilization? Collegium Antropologicum 2014;38(Suppl 2):37-42.

Sorić A, Livaković Z, Martinović – Galijašević S, Vrcić Keglević M. Trends in Referrals from Croatian Family Practice in Relation to Specialists’ Consultations: A Longitudinal Observational Study from 1995 to 2012. Collegium Antropologicum 2014;38(Suppl 2):43-48.

Prljević G, Granec D, Buljubašić M, Buljan J. Trends in the Use of Physical Medicine and Rehabilitation in Croatia between 1995 and 2012. Collegium Antropologicum 2014;38(Suppl 2):49-54.

Javorić H, Topolovec – Nižetić V, Pavleković G. Home Visits in Croatian Family Practice: A Longitudinal Study: 1995–2012. Collegium Antropologicum 2014;38(Suppl 2):55-60.

Nelken – Bestvina D, Kurc – Bionda A, Babić I, Vojvodić Ž, Pavleković G, Šošić Z. Trends in Preventive Activities for the Adult Population in Family Medicine in Croatia: 1995-2012. Collegium Antropologicum 2014;38(Suppl 2):61-66.

Vojvodić Ž, Nelken - Besvina D, Kurc – Bionda A, Štimac D. Trends in Prescribing in Primary Care in Croatia, 2000–2012: Prescribing Volume, Costs and Regulatory Measures. Collegium Antropologicum 2014;38(Suppl 2):67-72.

Vojvodić Ž, Štimac D. Trends in Statin Consumption and Cardiovascular Mortality in Croatia 2004–2012. Collegium Antropologicum 2014;38(Suppl 2):73-78.

Ban -Toskić N, Tabak V, Tiljak H. Trends of Absenteeism in Croatia: A Longitudinal Study from 2000 to 2012. Collegium Antropologicum 2014;38(Suppl 2):79-84.

Bendeković Z, Šimić D, Gladović A, Kovačić L. Changes in the Organizational Structure of Public Health Nurse Service in the Republic of Croatia 1995 to 2012. Collegium Antropologicum 2014;38(Suppl 2):85-90.

Šimić D, Bendeković Z, Gladović A, Kovačić L. Did the Structure of Work in the Public Health Nurse Service of the Republic of Croatia Change in the Period 1995-2012? Collegium Antropologicum 2014;38(Suppl 2):91-96.

Kostanjšek D, Topolovec Nižetić V, Razum Ž, Kovačić L. Getting some Insight into the Home Care Nursing Service in Croatia. Collegium Antropologicum 2014;38(Suppl 2):97-104.

Buljan J, Prljević G, Menegoni M, Bralić I. Organization and Functioning of Primary Health Care for Pre-school Children in Croatia: A Longitudinal Study from 1995 to 2012. Collegium Antropologicum 2014;38(Suppl 2):105-110.

Prljević G, Buljan J, Marelja M, Rodin U. Preventive Health Care for Pre-school Children in Croatia: Ongoing Trends from 1995 to 2012. Collegium Antropologicum 2014;38(Suppl 2):111-116.

Vrbanec J, Poljski K, Rodin U. Trends in the Morbidity of Pre-school Children Registered in Family Medicine and Primary Pediatrics in Croatia: 1995-2012. Collegium Antropologicum 2014;38(Suppl 2):117-124.

Topolovec Nižetić V, Srček I, Rodin U, Tiljak H. Organization and Functioning of Primary Care for Women in Croatia: In Relation to the Health Care Reforms Introduced between 1995 and 2012. Collegium Antropologicum 2014;38(Suppl 2):125-130.

Pavlov R, Babić I, Hajdinjak Trstenjak V, Srček I. Šošić Z. Preventive Health Care for Women in Croatia: Ongoing Trends from 1995 to 2012. Collegium Antropologicum 2014;38(Suppl 2):131-136.

Pavlov R, Hajdinjak Trstenjak V, Babić I, Benčić M, Srček I. Trends in Family Planning and Contraception Carried out in Primary Health Care in Croatia: 1995–2012: Study Based on Routinely Collected Data. Collegium Antropologicum 2014;38(Suppl 2):137-142.

Kostanjšek D, Benčić M, Vrcić Keglević M. Ambulatory Care Sensitive Conditions at Out-of-hospital Emergence Services in Croatia: A Longitudinal Study Based on Routinely Collected Data  Collegium Antropologicum 2014;38(Suppl 2):143-148.

Brodarić Z, Vrcić Keglević M. Health Care Expenditures in Croatia, 2000–2013: Is Primary Health Care in the Right Position? Collegium Antropologicum 2014;38(Suppl 2):149-156.

Vrcić Keglević M, Tiljak H. Development of Family Medicine Specialist Curriculum in Croatia: Challenging Experiences. Collegium Antropologicum 2014;38(Suppl 2):195-200.

Mem Aba A. My Croatian Experience with General/ Family Practice. Collegium Antropologicum 2014;38(Suppl 2):201-207.

Babić I, Hajdinjak Trstenjak V. Mammography Screening - How Persistent Should We Be in the Recommendations? Collegium Antropologicum 2014;38(Suppl 2):207-210.

Benčić M. Bullying among School Children: A Case Report. Collegium Antropologicum 2014;38(Suppl 2):211-214.

Hajdinjak Trstenjak V, Babić I.  Rejecting a General Check-up: Case Report. Collegium Antropologicum 2014;38(Suppl 2):215-218.

Pavlov R. A Cultural Diversity Seen in Croatian Family Medicine: A Lady from Janjevo. Collegium Antropologicum 2014;38(Suppl 2):219-222.

Rapić M. Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Role of Antibiotics? Collegium Antropologicum 2014;38(Suppl 2):223-226.

Rapić M, Vrcić Keglević M. A Role of Family Doctors in Taking Care of Men’s Health. Collegium Antropologicum 2014;38(Suppl 2):227-230.

Benčić M, Pavlov R, Vrcić Keglević M. A Role of Croatian Family Doctors in the Provision of Women’s Health Care: A Study Based on Routinely Collected Data.  Collegium Antropologicum 2014;38(Suppl 2):237-242.

Vrdoljak D, Pavlov R. Diabetes in Elderly. Collegium Antropologicum 2014;38(Suppl 2):243-246.

Benčić M, Vrcić Keglević M Korištenje kontracepcije u žena zaprešića i okolice i čimbenici koji utječu na izbor metode: presječno istraživanje. (Use of contraception in women from the zaprešić area and factors influencing the choice of method: a cross-sectional study - abstract in English). Acta Medica Croatica 2014;68(4-5):337-342.

Daus-Šebeđak D, Vrcić Keglević M. Unaprijeđenje zdravlja žena: hormonsko nadomjesno liječenje utemeljeno na dokazima. (Improving womens’ health: evidence based recomendations for hormonal replacement therapy - abstract in English). Medicina Familiaris Croatica 2014; 22(1):17-25.

Vrcić Keglević M. Učinkovitost primarne zdravstvene zaštite: u spomen na Barbaru Starfield. (Effectiveness of primary health care: in memory of Barbara Starfield - abstract in English). Medicina Familiaris Croatica 2014; 22(2):5-16.

Rapić M, Vrcić Keglević M. Alkoholizam – zaboravljena dijagnoza u obiteljskoj medicini.  (Alcoholism - forgotten diagnosis in family practice - abstract in English). Medicina Familiaris Croatica 2014; 22(2):25-32.

Beneković Z, Šimić D, Vrcić Keglević M. Regionalne razlike u patronažnoj djelatnosti u rh, period 1995. - 2012. godine
. (Regional differences in community health service in the Republic of Croatia from 1995 to 2012 - abstract in English). Medicina Familiaris Croatica 2014; 22(2):33-41.

Vojvodić Ž, Vrcić Keglević M. Koje smo lijekove najčešće propisivali u 2012. godini? (Which medicines we prescribed mostly in 2012?  - abstract in English). Medicina Familiaris Croatica 2014; 22(2):42-52.

Pavlov R, Vrcić Keglević R. Uloga LOM-a u zdravstvenoj zaštiti žena - EU iskustva. (The role of gps in women’s health care - the EU experience - abstract in English). Medicina Familiaris Croatica 2014; 22(2):53-61.

Prljević G. Menegoni M. Pobol školske djece registriran u obiteljskoj medicini u 2013. godini (Morbidity of school children registered in family medicine in 2013 - abstract in English). Medicina Familiaris Croatica 2014; 22(2):62-70


RADOVI - 2014. - OBJAVLJENI U KONGRESNIM ZBORNICIMA

Vrcić Keglević M. „Previše medicine“: ima li je i u zaštiti muškog zdravlja? (Too much medicine: Is it present in the mens' health - abstract in English). Zbornik radova XXI kongresa obiteljske medicine, Split 2014. Hrvstska udružba obiteljske medicine, Split; 2014:125-138. Link za preuzimanje

Džono-Boban A, Depolo T, Vrcić Keglević M. Činjenice (neke) koje upućuju na potrebu stvaranja strategije za unapređenje zdravlja muškaraca. (Some facts based on routinly collected data related to men's health: basis for the men's health strategy development - abstract in English). Zbornik radova XXI kongresa obiteljske medicine, Split 2014. Hrvstska udružba obiteljske medicine, Split; 2014:27-40. Link za preuzimanje

Rapić M, Vrcić Keglević M. Uloga liječnika obiteljske medicine u zaštiti zdravlja muškaraca: rutinski prikupljeni podaci. (A role of GP/FD in the men's health. Study based on routinely collected data - abstract in English). Zbornik radova XXI kongresa obiteljske medicine, Split 2014. Hrvstska udružba obiteljske medicine, Split; 2014:15-25. Link za preuzimanje


RADOVI - 2014. - SAŽETCI OBJAVLJENI U KONGRESNIM ZBORNICIMA

WONCA 2014, Lisabon. Link za preuzimanje

Sazetci AGPFMSEE, Sarajevo. Link za preuzimanje


RADOVI - 2013. - OBJAVLJENI U KONGRESNIM ZBORNICIMA

Vrcić Keglević M. Nalić D. Pojavnost „ambulatory care sensitive conditions“ (ACSC) u djelatnosti hitne medicinske pomoći u RH u periodu od 2008 do 2012. godine. („Ambulatory care sensitive conditions“ (ACSC): emergency departmet visits in Republic of Croatia from the years 2008-2012 - abstract in English). Zbornik radova XIII kongresa HDOD-HLZ, Rovinj 2013. Hrvstsko društvo obiteljskih doktora, Hrvatskog liječničkog zbora, Rovinj, 2013:115-128. Link za preuzimanje

Vrcić Keglević M, Bonassin K. Pojavnost „ambulatory care sensitive conditions“ (ACSC) u bolničkom pobolu ljudi starijih od 65 godina u RH u periodu od 2010 do 2011. godine. („Ambulatory care sensitive conditions“ (ACSC) as the reasons for hospitalization in Republic of Croatia from the years 2010-2011 - abstract in English). Zbornik radova XIII kongresa HDOD-HLZ, Rovinj 2013. Hrvatsko društvo obiteljskih doktora, Hrvatskog liječničkog zbora, Rovinj, 2013:328-337. Link za preuzimanje

Vrcić Keglević M, Pavlov R. Može li se dijabetes svrstati u grupu „ambulatory care sensitive conditions“: pilot istraživanje na temelju rutinski prikupljenih podataka? (Is diabetes mellitus ACSC: preliminary results - abstract in English). Zbornik radova IV kongresa KoHOM, Šibenik, 2013. Kordinacija hrvatske obiteljske medicine, Šibenik, 2013:KoHOM 2013_zbornik radova (elektronska verzija). Link za preuzimanje

Vrcić Keglević M, Prljević G, Benčić M. (Upućivanje) Trendovi korištenja fizikalne terapiju u RH u periodu od 2008-2012. godine. (Referrals - trends in the utilisation of physical medicine in Croatia, 2008-2012 - abstract in English). Zbornik radova IV kongresa KoHOM, Šibenik, 2013. Kordinacija hrvatske obiteljske medicine, Šibenik, 2013:KoHOM 2013_zbornik radova (elektronska verzija). Link za preuzimanje

Mladenka Vrcić-Keglević. Doprinos liječnika obiteljske medicine unapređenju zdravlja žena: Savjetovalište za žene ili teze za razmišljanje i raspravu. Zbornik radova XX kongresa obiteljske medicine, Zagreb 2013. Hrvatska udružba obiteljske medicine, Zagreb; 2013: Link za preuzimanje

Benčić M, Vrcić Keglević M. Postoje li razlike u korištenju kontracepcijskih metoda između udanih i neudanih žena na području Zaprešića i okolice? Zbornik radova XX kongresa Hrvatske udrudžbe obiteljske medicine. HUOM, Zagreb, 2013:161-172. Link za preuzimanje


RADOVI - 2013. - SAŽETCI OBJAVLJENI U KONGRESNIM ZBORNICIMA

WONCA 2013, Prag. Link za preuzimanje


RADOVI - 2013. - OSTALI RADOVI

Vrcić-Keglević M. Obitekljska medicina i njzina uloga u sustavu zdravstva (Uvodnik)
Medix 2011;17(94/95):9. [Puni tekst]

Jakšić Ž. Profesionalizacija u medicini: počeci, temelj i iskustva o razvoju struke i specijalizacije opće/obiteljske medicine (Professionalisation in medicine: beginnings, foundation and experience in the development of the profession and specialty in general/family medicine) Medix 2011;17(94/95):134-147.

Vrcić-Keglević M, Tiljak H, Kašuba-Lazić Đ, Petriček G, Soldo D. Iskustva u pripremi i izvođenje kurikuluma specijalizacije obiteljske medicine u sklopu projekta: Usklađivanje obiteljske medicine s europskim standardima uvođenjem obvezne specijalizacije. (“Harmonisation of family medicine in Croatia with EU standards introducing specialist training“: experience in curriculum development and implementation). Medix 2011;17(94/95):158-166. Additional: Prilog 1. Ishodi učenja (List of competences):167-191.

Vrcić-Keglević M, Tiljak H, Kašuba Lazić Đ, Petriček G, Gmajnić R, Lončar J, Mazzi B, Perinović R. Specijalistički ispit iz obiteljske medicine: teorijski okvir i iskustva u pripremi i izvođenju (Final exams in family medicine in Croatia: theoretical framework and experience in implementation). Medix 2011;17(94/95):192-197.

Tiljak H, Vrcić-Keglević M, Petriček G. Liječenje poremećaja seksualnosti u obiteljskoj medicini (Treatment of sexual disorders in primary health care). Medix 2011;17(94/95):256-262.

Tiljak H, Đaković S, Katić M, Ožvačić-Adžić Z. Pokazatelji kvalitete rada u obiteljskoj medicini – usporedba Velike Britanije i Hrvatske (Quality Indicators in Family Practice: comparison between United Kingdom and Croatia). Medix 2011;17(94/95):241-254.

Junačko S, Buljan J. Utjecaj bioprognoze na posjećenost ordinacije liječnika obiteljske medicine (Does health weather forecast influence office visits to family physicians?) Medix 2011;17(94/95):198-203.

Jukić-Vojnić I. Prevladava li monoterapija u liječenju hipertenzije?(Is monotherapy prevalent in patients with arterial hypertension?) Medix 2011;17(94/95):205-209.

Eržić K, Šimunović R. Polimedikacija u osoba starije životne dobi: iznimka ili pravilo? (Polymedication in elderly patients: the rule or the exception?) Medix 2011;17(94/95):210-214.

Tudorić-Gemo D, Mrduljaš-Đujić N. Nesanica i kronične bolesti kao terapijski problem u obiteljskoj medicini. (Insomnia and chronic diseases as a treatment challange in general practice) Medix 2011;17(94/95): 216-220.

Grgurić S. Uzroci abdominalnih kolika u djece školske dobi u ambulanti opće medicine (Causes of abdominal colic in school-age children encountered in general practice). Medix 2011;17(94/95):221-224.

Turčinov R. Informirani pristanak ili pravo pacijenta na suodlučivanje (Informed consent or patients’ right to participate in decision making). Medix 2011;17(94/95):233-236.

Pjevač N. Uloga i mjesto kabineta vještina u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi medicine (The role of skill laboratories in graduate and postgraduate medical education). Medix 2011;17(94/95):237-240.

Vrcić-Keglević M. Uloga liječnika opće/obiteljske medicine u zaštiti zdravlja žena. (The role of general practitioners/family physicians in women’s health protection). Medix 2013;19(104/105):

Tiljak H, Nneralić I, Cerovečki V,  Kastelic A, Ožvačić Adžić Z, Tiljak A. Mogućnosti u liječenju ovisnika o opijatima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i obiteljskoj medicine. (Primary health care and family medicine – possibilities for treatment of opiate addicts). Acta Medica Croatica 2012;66:295-301

Buljan J. Ivo Kuhn, md - Andrija Štampar’s close collaborator. Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku 2012;No.28. [Puni tekst]

Josip Buljan Today’s health issues in light of Andrija Štampar’s principles - the observations of the village doctor. Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku 2012, Vol. No. 28 , 2012. [Puni tekst]

Mirica Rapić, Brigitta Mačešić, Marina Rapić Mrgan. Obitelj kao osnovna jezgra palijativne skrbi - prikaz slučaja. Medicina Familiaris Croatica: 2014;22(1):26-34.